Dopen

Met het doopsel, het sacrament van het geloof, zet de christen de eerste stap op zijn weg met Jezus. Het brengt een persoonlijke band met Christus tot stand: Hij wil er altijd voor de dopeling zijn; meer nog: Hij laat hem of haar delen in het eeuwig leven.

Dopen betekent opgenomen worden in die gemeenschap van gelovigen, opgenomen worden in de Kerk. Als ouders ervoor kiezen om hun kind te laten opnemen in de Rooms-katholieke Kerk binnen onze parochie, dan willen wij hen graag de kans geven om zich te verdiepen in die geloofsgemeenschap: wat ze leert (catechese), waarvoor ze leeft (diaconie) en hoe ze viert (eucharistie).

Daarom is er een bijeenkomst voorafgaand aan de doopviering aan de hand van geloofsthema’s en praktische zaken.

Dopen in de Johannes XXIII Parochie is kosteloos. Natuurlijk is het altijd mogelijk om iets te schenken aan de parochie en/of de pastoor.

Bij de voorbereiding van de doopviering kunt u gebruik maken van deze liturgiemap.

Doopschelpjes 2016 

Doopschelpjes dopelingen 2016