Vieringen & Intenties

VIERINGEN VOOR WEEK 38
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Harry Baeten, 73 jaar.

Zaterdag 23 september:
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Dameskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
Intenties: Henderik en Maria Harmsen-van der Heijden, Wim van Ingen, familie van Ingen-Witlox.

Zondag 24 september:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd Koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Marietje Mallens-de Rooy (nms. Broederschap OLV van Kevelaer), overl. familieleden Wehmiejer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken van Kuijk.
Intenties: Lily Baeten, Joke, Dori en Jan Weytmans.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Heren koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Ria van den Hout-van ’t Hof; Wim en Sjaan Jansen-Robben; Francien Jansen-Geerts; Harrie  Schoenmakers (verj.); Marjolijn de Vries (6e jrgt.); Riki Roosen-Pijnenburg (jrgt.); voor 2 overleden zussen van de Ven, Annie en Emmy.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Louisa van Huijgevoort.

Maandag 25 september:     
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 26 september:
09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
9.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 28 september:     
09.00 uur Kapel Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 29 september
9.00 St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Kees van Drunen, 86 jaar.

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om ergens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 18.30 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

VIERINGEN VOOR WEEK 39
Zaterdag 30 september:
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
Intenties: overleden ouders Van der Hagen-van Loon, jaargetijde Guus Geertman, Nellie Bouwens-van Esch.

Zondag 1 oktober:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv EGK.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Josephus Vugs(jrgt.); overl. fam Noud van Esch; vader van Esch.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Zuid Nederlands Kamerkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
Intenties: Marie Mallens-de Rooij, overleden ouders van Beurden-van der Sande, overleden ouders van Keulen-Oerlemans en zoon Frans, Ad Oerlemans, Adrianus en Martina van Kempen-van Zon, Piet van Kempen, Frans van Mol.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie in het parochiecentrum.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Voor de overleden leden van de KBO van de afgelopen maand; Overl. ouders Loots en van Kempen; Toon Robben en Maria van Rijswijk en dochter Ria; Ouders Tulfer-van der Meijs; Jan en Maria van Bladel-Moonen (herdenking van hun 50 jarig huwelijk); Noud van Vught (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van Woody en Lilly van Gool.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van Sarah Sleegers en Hannah Franken.

Maandag 2 oktober:     
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 3 oktober:
9.00 uur St. Caeciliakerk: Geen viering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 5 oktober:     
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 oktober:
08.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.